Welkom bij Tolle Lege

De christelijke bibliotheek in Elspeet

Nog geen lid? Laat u inschrijven bij één van onze vrijwilligers in de bibliotheek en ontvang een gratis lenerspas.

Peuter-, Kleuter-, en Kinderboek

0,20Per Boek
  • Leengeld per 14 dagen

Trilogieën en Omnibussen

0,50Per Boek
  • Leengeld per 14 dagen

Overige

0,35Per Boek
  • Leengeld per 14 dagen

na 14 dagen is er een boeteregeling van toepassing!

De naam “Tolle Lege” is ontleend aan de ontmoeting van Augustinus met een kind. Dit kind riep “Tolle Lege”, wat betekent Neem en Lees!

Voor Augustinus betekende dit een stilstand op zijn levensweg.

Tolle Lege is een bibliotheek op gereformeerde grondslag. Sinds 1993 is er een samenwerkingsverband met de Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De grondslag is het Woord van God naar de opvatting van de drie Formulieren van Enigheid. Vanuit deze identiteit willen wij boeken aanreiken ter verrijking, ontspanning en het verbeteren van het leesniveau van de kinderen.

Een commissie bestaande uit leden van de vier deelnemende plaatselijke kerkgenootschappen draagt zorg voor de aankoop, het onderhoud en de uitleenactiviteiten. Deze kerkgenootschappen geven ook financiële steun, omdat er geen subsidie van de overheid wordt ontvangen. Verder is er van elk kerkgenootschap een kerkenraadslid als tussenpersoon. Met hen vergaderen we 1 keer per jaar.

Loading...